Личен банкер

Job description

Личен банкер


Основните Ви задължения ще включват:

  • Консултиране на клиенти, основно физически лица, относно пълната гама банкови продукти и услуги;
  • Продажба на банкови продукти и услуги, в съответствие с нуждите на клиентите;
  • Прилагане на успешни търговски практики при осъществяване на консултиране и обслужване на клиенти, както и при предлагане и продажба на банкови продукти и услуги.

Requirements

Изискванията към Вас:

  • Опит в банкова сфера не е задължителен, но е предимство;
  • Много добри комуникативни и презентационни умения;
  • Проактивно и ориентирано към клиента поведение;
  • Много добра компютърна грамотност.