Банков служител-гр.Добрич

Job description

Основните Ви задължения ще включват:

•Консултиране на клиенти, основно физически лица, относно пълната гама банкови продукти и услуги; •Продажба на банкови продукти и услуги, в съответствие с нуждите на клиентите; •Привличане на нови клиенти на банката извън офиса; •Прилагане на успешни търговски практики при осъществяване на консултиране и обслужване на клиенти, както и при предлагане и продажба на банкови продукти и услуги.

Job requirements

Изискванията към Вас:

•Предишен търговски oпит не е задължителен,но е предимство; 

•Опит в банкова сфера не е задължителен, но е предимство; 

•Много добри комуникативни и презентационни умения; 

•Проактивно и ориентирано към клиента поведение; 

•Много добра компютърна грамотност.