Експерт Събираемост на Бизнес клиенти и управление на активи

Job description

TBI Bank работи с физически лица, малки и средни предприятия и онлайн и физически магазини в България, Румъния, Германия, Швеция и Полша. Част сме от 4finance, един от европейските лидери в областта на дигиталното потребителско финансиране.

Успешният ни бизнес модел и фокусът ни върху клиентите, ни позволява да бъдем една от най-печелившите и ефективни банки в България през последните 4 години (Capital K10). Екипът ни от отдадени професионалисти работи усилено за бъдеще, захранвано от технологии, за да се превърнем в дигитална банка от следващо поколение.
Каним те да се присъединиш към екипа на TBI Bank на позицията: Експерт Събираемост на Бизнес клиенти и управление на активи.


Основните Ви задължения ще включват:

 • Извършва действия по преструктуриране и оздравяване на влошени експозиции на бизнес клиенти, както и подготовка за стартиране на съдебни действия по необслужвани експозиции
 • Управлява определени кредитни експозиции на бизнес клиенти в просрочие 
 • Изготвя предложения за стратегии/прегледи и апликации до съответните нива за одобрение
 • Участва в преговори с клиенти с цел постигане на оптимални резултати при реструктуриране/събиране на вземанията на Банката
 • Следи валидността на съществуващите обезпечения и застраховки, и предприема необходимите действия за подновяването им.

Job requirements

Изискванията към Вас:

 • Завършено икономическо образование, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър”
 • Трудов опит на сходна позиция в кредитна/финансова институция минимум две години
 • Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността по събиране на вземания– ГПК, Търговски закон, закон за особените залози и др.
 • Добри познания в сферата на финансовия анализ
 • Много добро ниво на владеене на писмен и говорим английски език
 • Добри компютърни умения – Microsoft пакет (Word, Excel)
 • Организирана личност, притежаваща аналитично и логическо мислене, с добри комуникативни умения и с развита способност за работа в екип
 • Инициативност при организиране на работата и умения за приоритизиране на задълженията
 • Умения за работа с клиенти и водене на преговори.


Нашето предложение:

 • Динамична работа в приятна атмосфера
 • Възможност за развитие, както лично, така и професионално
 • Възможност да работите в една от най-бързо развиващите се банки на българския пазар
 • Отлична офис локация ( кв. Лозенец) и стандартно работно време (от понеделник до петък, от 9:00 до 18:00 часа)
 • Допълнителни придобивки като допълнително здравно осигуряване, преференциални условия за продукти на банката и възможност за закупуване на карта за спорт на атрактивна цена.


Смятате ли, че ще направим добър екип заедно? Очакваме Вашата актуална автобиография.
Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, за да проведем интервю за работа.
С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване за работа в „Ти Би Ай Банк” ЕАД се счита, че давате изричното си съгласие личните ви данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора.