Специалист Кредитна администрация

Job descriptionTBI Bank работи с физически лица, малки и средни предприятия и онлайн и физически магазини в България, Румъния, Германия, Швеция и Полша. Част сме от 4finance, един от европейските лидери в областта на дигиталното потребителско финансиране. Чрез собствена мрежа от 250 локации, множество дигитални канали и доверена мрежа от над 10 000 магазина, TBI Bank обслужва повече от 1 милион клиента.


Успешният ни бизнес модел и фокусът ни върху клиентите, ни позволява да бъдем една от най-печелившите и ефективни банки в България през последните 4 години (Capital K10). Екипът ни от отдадени професионалисти работи усилено за бъдеще, захранвано от технологии, за да се превърнем в дигитална банка от следващо поколение.

Търсим силно мотивиран и отговорен кандидат, който успешно да организира ежедневната си работа и да приоритизира задълженията си.

Job requirements

Основни задължения:

  • Администрира кредитни сделки и документарни операции.
  • Осъществява контрол за коректното функциониране на кредитните продукти и услуги, както и за комуникацията между системите.
  • Участва активно във вземането на решения и оптимизирането на работните процеси.
  • Изготвя справки и отчети.

Изисквания:

  • Висше икономическо образование
  • Отлична компютърна грамотност /MS office/
  • Добро владеене на английски език
  • Отлични комуникативност и умения за работа в екип
  • Аналитични способности, прецизност и точност
  • Комуникативни способности и умения за работа в екип

Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално, при спазване на изискванията на Регламент 679/2016 – Общ регламент за защита на данните. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, за да проведем интервю за работа.
С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване за работа в „Ти Би Ай Банк” ЕАД се счита, че сте се запознали с Уведомлението на банката за обработка на лични данни, предоставено Ви чрез линк, по електронна поща или на хартиен носител в което са посочени целите, сроковете, източниците, правните основания, както и Вашите права по повод обработката на данните, относащи се до Вас.