Специалист, Кредитна администрация

Job description


TBI Bank
работи с физически лица, малки и средни предприятия, онлайн и физически магазини в България, Румъния, Германия, Швеция и Полша. Част сме от 4finance, един от европейските лидери в областта на дигиталното потребителско финансиране. Чрез собствена мрежа от 250 локации, множество дигитални канали и доверена мрежа от над 10 000 магазина, TBI Bank обслужва повече от 1 милион клиенти.


Успешният ни бизнес модел и фокусът ни върху клиентите ни позволяват да бъдем една от най-печелившите и ефективни банки в България през последните 4 години (Capital K10). Екипът ни от отдадени професионалисти работи усилено за бъдеще, захранвано от технологии, за да се превърнем в дигитална банка от следващо поколение.


Търсим силно мотивиран и отговорен кандидат, който успешно да организира ежедневната си работа и да приоритизира задълженията си.

Job requirements

Основни задължения:

 • Администриране на кредитни сделки;
 • Извършване на счетоводни и документарни операции;
 • Осъществяване на контрол за коректното функциониране на кредитните продукти и услуги, както и за комуникацията между системите;
 • Активно участие във вземането на решения и оптимизирането на работните процеси;
 • Изготвяне на справки и отчети.


Изисквания:

 • Опит в банковата сфера (1+ години);
 • Висше икономическо образование;
 • Отлична компютърна грамотност (MS Office);
 • Добро владеене на английски език;
 • Отлични комуникативност и умения за работа в екип;
 • Аналитични способности, прецизност и точност.


Ако нашето предложение е атрактивно за Вас, моля, изпратете актуална автобиография.


Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално, при спазване на изискванията на Регламент 679/2016 – Общ регламент за защита на данните.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, за да проведем интервю за работа.
С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване за работа в „Ти Би Ай Банк” ЕАД се счита, че сте се запознали с Уведомлението на банката за обработка на лични данни, предоставено Ви чрез линк, по електронна поща или на хартиен носител, в което са посочени целите, сроковете, източниците, правните основания, както и Вашите права по повод обработката на данните, отнасящи се до Вас.